Algemeen

Algemene Inligting:

  • Kleuters tussen die ouderdom van 0 – 2 jaar word voorsien met kombersies.  Elke baba se kombersie vir die jaar sal duidelik gemerk word en slegs vir hom / haar gebruik word;
  • Kleuters tussen 2 – 5 jaar moet hul eie kombersies van die huis af bring.  Die kombersies moet elke Vrydag huis toe geneem word, oor die naweek gewas word en Maandae terug gestuur word skool toe;
  • Kennisgewings sal gereeld aan u gestuur word;
  • Kommunikasie-briewe aan die ouers, sal deur die hoof goedgekeur word;
  • Vir beplanningsdoeleindes word daar van u verwag om een kalender maand kennis te gee, indien u kleuter die skool gaan verlaat;

Fooie:

  • Fooie is betaalbaar voor/op die 3de dag van elke maand. Skoolgelde is vooruitbeaalbaar;
  • Inskrywingsfooi is R700.00 op dag van inskrywing
  • Administrasiefooi ter bedrae van R700 per kind, is jaarliks betaalbaar by hernuwing van inskrywing in Januarie.
  • Inskrywing en Admin fooie is nie terugbelaarbaar nie
  • Nie alle buite-aktiwiteite is ingesluit in die skoolfooie nie

Oopdeurbeleid:

Ouers en voogde is altyd welkom om die klaskamer te besoek.  As ‘n veiligheidsmaatreel, sal alle ouers en besoekers gedurende skoolure gemonitor word, om veiligheid te verseker.  Besoekers word gevra om asseblief diskresie te gebruik met betrekking tot die babas en kleuters se klasse, ten einde so min as moonlik ontwrigting te skep.  Meld asb by die kantoor personeel aan voor en na ‘n besoek aan die klas of skool.

 

Rook vrye Fasiliteit:

In ooreenstemming met die Departement van Gesondheid se reëls en regulasies, is ons skool en skoolgronde rook vrye areas. Geen rokery word toegelaat om of op die skoolterrein of binne sig van kinders nie.